Dla firmy Ekombud bardzo ważnym jest inwestowanie w rozwój nauki i kształcenie młodych ludzi, szczególnie w zakresie mądrej i świadomej gospodarki odpadami. Od nas samych zależy jak będzie wyglądała nasza planeta w niedalekiej przyszłości. Dlatego staramy się współpracować i wspierać inicjatywy związane z rozwojem edukacji. W związku z tym postanowiliśmy zacieśnić dotychczasową współpracę z Uniwersytetem Rzeszowskim podpisując – List Intencyjny.

W dniu 10.04.2019 w siedzibie Uniwersytetu Rzeszowskiego miało miejsce spotkanie Pana Rektora UR – prof. dr hab. Sylwestra Czopka oraz Pana Prezesa Zarządu Firmy Ekombud Mariusza Skowronka, na którym obie strony wyraziły chęć współdziałania i zintensyfikowania dotychczasowych działań. Współpraca pomiędzy uczelnią, a firmą ma obejmować przede wszystkim, tak istotny obszar, jakim jest gospodarka odpadami i ekologia.  Będzie ona opierała się głównie o wymianę doświadczeń pomiędzy światem nauki a praktykami. W Liście zgodnie zaznaczono, że połączenie potencjału naukowego, wiedzy oraz zaplecza akademickie Uniwersytetu Rzeszowskiego i doświadczenia, długoletniej praktyki firmy Ekombud pozwoli na tworzenie nowych, lepszych i ważnych dla środowiska rozwiązań pomagających wdrażać w życie ideę zrównoważonego rozwoju.

Spotkanie i podpisanie Listu poprzedził wykład dla studentów prowadzony przez Pana Prezesa Mariusza Skowronka. Młodzież z dużym zainteresowaniem słuchała informacji o nowych technologiach wykorzystywanych w gospodarce odpadami, a także chętnie uczestniczyła w dyskusji dotyczącej sposobów zapobiegania powstawaniu nowych, niezliczonych ilość odpadów. Jesteśmy przekonani, że wspólne działania wkrótce przyniosą już pierwsze wymierne efekty.