Firma Ekombud powstała w 1991r. Od 2014 roku, działa w ramach grupy kapitałowej EKOMBUD w której skład wchodzą dwie spółki – EKOMBUD Sp. z o. o. zajmuje się produkcją kontenerów i gospodarką odpadami oraz druga – EKOMBUD Sp. j., skupia swoją działalność na gospodarce odpadami. Obecnie firma zatrudnia ponad 70 osób.

Siedziba Ekombud przy ul. Krzyżanowickiej, nieopodal Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, jest przykładem na nowoczesne i ekologiczne podejście do gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowopowstała inwestycja jest w pełni przyjazna dla środowiska oraz bezpieczna dla mieszkańców. Całość procesów związanych z segregowaniem czy przeładowywaniem odpadów odbywa się w zamkniętych pomieszczeniach. Dodatkowo na zewnątrz, na placu, nie są składowane żadne odpady. Ekombud w swoich działaniach stawia na innowacyjność i nowoczesność. Dlatego do podziału surowców wtórnych będziemy wykorzystywać zautomatyzowaną linię z separatorami optycznymi. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania w sposób precyzyjny będzie można oddzielać różnego rodzaju odpady jak np. metalowe puszki od plastikowych butelek.

Odpowiednio posegregowane odpady są wywożone z naszego zakładu do tzw. recyklerów, czyli zakładów zajmujących się recyklingiem. Dzięki procesom recyklingu w realny sposób przyczyniamy się do ochrony złóż naturalnych i środowiska oraz do oszczędzania pieniędzy.

Firma Ekombud w ramach gospodarki odpadami komunalnymi zajmuje się również odbiorem odpadów zmieszanych od mieszkańców Bochni i pobliskich gmin. Odpady przywiezione do firmy są na jej terenie tylko i wyłącznie przeładowywane do zamykanych kontenerów i na bieżąco wywożone poza teren Bochni.

Ekombud to przede wszystkim nasi pracownicy. Powodzenie i rozwój naszej firmy to wynik ich zaangażowania, rzetelności i profesjonalizmu. Wspólnie tworzymy naszą firmę oraz wspólnie o nią dbamy.

Firma Ekombud jest nierozerwalną częścią społeczności bocheńskiej i tak samo jak innym mieszkańcom zależy nam na komforcie życia i pracy. Dlatego chętnie angażujemy się w działania proekologiczne, edukacyjne, wydarzenia sportowe i kulturalne promujące nasze miasto i region. Więcej na temat  można znaleźć w zakładce CSR.