W naszych codziennych działaniach staramy się wpływać na rozwój świadomości proekologicznej i edukację związaną z ochroną środowiska poprzez poprawną segregację odpadów. Dlatego jest nam niezwykle miło, kiedy możemy wspólnie z innymi firmami wcielać w życie ideę zrównoważonego rozwoju.  Dziękujemy firmie PRT Radomsko za współpracę i docenienie naszych działań.