Niedawno odbył się konkurs organizowany przez firmę Ekombud, pod hasłem: „Ochrona środowiska poprzez segregację odpadów”.

Pięć pierwszych prac nagrodziliśmy biletami do parku rozrywki, natomiast pozostałe prace nagrodziliśmy biletami do kina.
Wszystkie prace były bardzo kreatywne, dlatego wybór zwycięzców był trudny. Cieszymy się, że dzieci mają dużą wiedzę na temat segregacji odpadów, co było widoczne na wykonanych pracach konkursowych. Skierowaliśmy podziękowania do nauczycieli oraz do szkół za pracę na rzecz szerzenia wiedzy proekologicznej.